понеделник, 29 октомври 2012 г.

3-ти брой ( 5-та публикация ) ПОВТОРЕНИЕ

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org
За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:

Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ (Родители, Роднини и Приятели) *ХН...  -Хранителни Нарушения

Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

Желая абонамент за бюлетин 1 и 2

Шест преходни събития

Отбелязва се, че тъй като това изследване включва малък брой пациенти и използван ретроспективен дизайн, констатациите трябва да бъдат проверени с бъдещите изследвания и по-големи извадки от теми. Независимо от това, заключенията на авторите са интересни. Шест теми са били идентифицирани като преходни събития от семейния живот, които предхождат появата на проблеми с храненето: (1) преходи в училище, (2) смърт на член на семейството, (3) промени в отношенията (4) домашни и работни ситуации, (5) заболяване/хоспитализация, и (6) сексуално насилие или кръвосмешение.
Изследователите открили, че преходните събития в жизнения цикъл на семейния живот, следвани от липсата на необходимата подкрепа по време на прехода, може да предизвикат появата на проблеми с храненето. Тази липса на подкрепа в моменти на стрес е особено важна в еволюцията на хранителното разстройство и авторите предполагат, че бъдещите изследвания може да доведат до интервенции, за да помогнат на семейството и пациента за намаляване на стреса от тези преходни периоди. Подпомаганите родители станали устойчиви на стресови фактори и се счита, че може би това е по-важно, отколкото да се опитват да се решат или да се определят индивидуалните проблеми, според д-р Berge и колеги.
http://www.eatingdisordersreview.com/nl/nl_edr_23_4_10.html
Модели на хранене: насоки и подсказки в мозъка
Постигане на напредък спрямо евентуален биомаркер за тенденции в теглото.

Различията в мозъчните пътища, могат да помогнат да се обясни защо в един човек се развива анорексия нервоза (AN), а друг става с наднормено тегло. С помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI), д-р Гидо Франк и колеги в университета на Колорадо, Aurora, установяват, че връзките -свързани с чувтвото за получаване на награда в мозъка са чувствителни при анорексични жени и безчувствени при жени със затлъстяване. fMRI измерва мозъчната дейност чрез откриване на промени в оксигенация(приемането на кислород) и потока на кръвта, които се случват в отговор на невронната активност. Когато зоната на мозъка е по-активна, тя изразходва повече кислород, за да отговори на това търсене и повече кръвни потоци на активната област може да се измерват с fMRI сканирания.
Д-р Франк и колеги изследвали 21 пациенти с ограничаване на типа (средна възраст: 22 години), 19 пациенти със затлъстяване (средна възраст: 27 години) и 23 здрави жени за контрол (средна възраст: 24 години) с магнитен резонанс и задачи на Невропсихофармакологията 2012; May 2. doi:10.1038/nnp.2012. Участниците трябвало визуално обусловено да свързват определени форми със сладкък или не-сладък разтвор, а след това получили в решение вкуса на разтвора, които са очаквали или не.
Дейността в окипитофронталната кора е открита и използвана, за да се разграничат трите групи. Мозъчните връзки на чувството за награда са по-отзивчиви на хранителни стимули при жените с анорексия нервоза и по-малко при жени със затлъстяване. Авторите установили, че по време на сесиите с магнитен резонанс, неочаквано сладкото на вкус решение довежда до увеличаване на невронната активност на системите за възнаграждениепри пациентите с AN и до намаляване активирането и при хората с наднормено тегло и контролната група. При проучвания върху животни, ограничаването на храната и загубата на тегло се свързва с по-голям свързаност с допамина в мозъка. Въпреки, че механизмите за асоцииране още не са известни, авторите усещат отговора в тези мозъчни модели на възнаграцданеието, които могат да се превърнат в биомаркери на теглото за съответната държава. Резултатите също така показват, че яденето е свързано с поведенито на допаминовите пътища на мозъка, участващи в зависимостите.

За контакти:
Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail:bia.unikal@gmail.com

3-ти брой ( 4-та публикация ) ПОВТОРЕНИЕ

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org
За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:
Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
 Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

Желая абонамент за бюлетин 1 и 2

4.Промяна в живота може да предизвика нарушения в храненето

Дори малки промени, съчетани с липсата на подкрепа, може да предизвикат нарушения в хранителното поведение
Травматични събития в живота, като например промени в отношенията, загуба на любим човек или сексуално насилие, може да предизвика нарушения в хранителното поведение, според резултатите от малко проучване на 26 жени и 1 мъж на възраст от 17 до 64 години (медийна възраст: 27 години). Както д-р Jérica М. Berge и колегите му от Университета на Минесота наскоро съобщиха, (J Clin Nurs 2012 г.; 21:1355), дори и малка промяна, като преместването в нов дом или записване в ново училище, може да доведе до анорексия нервоза (AN) или булимия нервоза (BN).
Пациентите в ретроспективно проучване са били подложени на лечение за хранителното разстройство от 10 месеца до 18 години. Девет имали АН, един комбинация от БН и АН, 3 имали БН, и другите 14 участници били с хранителни разстройства, които не отговарят на диагностичните критерии за едно специфично хранително разстройство. Участниците били проучени с полуструктурирани интервюта.

За контакти:

Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail:bia.unikal@gmail.com
 

петък, 26 октомври 2012 г.

3-ти брой ( 3-та публикация ) ПОВТОРЕНИЕ

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org
За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:
Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

Желая абонамент за бюлетин 1 и 2

3. Жените са изложени на по-висок риск

Изследователите открили, че субклиничните групи от хора с различни комбинации от хранителни симптоми на разстройство показат различна възраст и свързаните с пола тенденции. Например, жените са със значително по-висок риск на поведения на прочистване, отколкото са мъжете. Разпространението на склонност към преяждане като компенсаторно поведение при жените и като компенсаторно поведение при мъжете постепенно намалява с прехода от юношество към младежка възраст.

Прочистването се очертава като най-сериозен вид компенсаторно поведение, в сравнение с другите компенсаторни поведения (като приемане на лаксативи, диуретици, слабитителни, клизми или прекомерно спортуване). Лица, които се прочистват, най-вече с помощта на само-предизвикано повръщане, имат значително по-високи нива на вид недоволство, тревожни и депресивни симптоми, пият по-големи количества алкохол и са по-нестабилни и по-самотни от другите участници. Както за мъжете, така и жените, разпространението на компенсаторното поведение нараства започвайки от 14-годишна възраст , 16 до 23 години и над тази възраст. Въпреки това, за склонността към преяждане, значителен спад има само при жените, чиято склонност към преяждане е намаляла по-забележимо с течение на времето, отколкото при мъжете.
Авторите заключават в доклада, че значителна част от тийнейджърите прекаляват с храненето и използват неподходящи методи за контрол на телесното тегло. Тъй като те са на прехода към младежка възраст, рискът намалява до известна степен. Според авторите, ранните превантивни интервенции може потенциално да намалят вероятността, че неподходящото поведение ще прогресира до пълно-прагови хранителни разстройства.

За контакти:

Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail:bia.unikal@gmail.com

четвъртък, 25 октомври 2012 г.


‎3-ти брой ( 2-ра публикация ) ПОВТОРЕНИЕ

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org
За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:
Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

Желая абонамент за бюлетин 1 и 2 2. ХННИ : Включваща всичко-Диагноза?

ХННИ-Хранителни Нарушения Ненспецифицирани Иначе - това е 4-та категория Хранителни Разстойства освен познатите ни, Анорексия и Булимия и 3-та все-още слабо позната у нас категория Склонност към Преяждане или Хиперфагия.
Онези, които повръщат са изложени на най-голям риск.
Склонността към преяждане, последвано от компенсаторно поведение, предизвикващо повръщане и употребата на лаксативи и диуретици, осигурява най-честите симптоми на пълно или неотговарящо на всички критерии хранително разстройство. Такова поведение, със или без склонност към преяждане, формира основа за диагностика на хранителните разстройства, които не са специфицирани по друг начин ХННИ (EDNOS).
Според д-р Dawit Shawel Abebe и колеги на норвежката социална организация за научни изследвания, се превърна в широка категория, идентифицирана като EDNOS за улов на всички некласифицирани категории, и трябва да бъде по-добре дефинирана. Това означава, че бъдещите диагностични категории в DSM-5 може да се наложи да бъдат по-добре дефинирани, за да отразяват комбинации от склонност към преяждане с компенсаторно поведение, независимо дали те включват прочистване или не. Според изследователите, тези които повръщат са изложени на особен риск. Д-р Абебе и колеги събраха данни от норвежкото национално представително изследване "Млад в Норвегия", което изследва лица от 14 до 34 годишна възраст и е проведено в четири времеви точки: 1992, 1994, 1999 и 2005 (BMC Обществено здраве 2012 г.; 12:32). Изследването е проведено в 67 представителни училища в Норвегия и семплирани хиляди студенти на възраст от 12 до 20 години, със степен 7 до 12. На всеки от 4-те времеви точки, студенти, които са се повлияли по-рано са поканени да участват още веднъж в проучването, и 67% от общото ниво на отговор е записан.
Във всяка точка, студентите завършили доклада с въпросници, които са разгледани като склонност към преяждане и компенсаторно поведение (страдащи от булимия, разследващи тест, Единбург, или ухапване), хранителни проблеми (BITE тест и Хранене Отношение Test12), удовлетвореност от външния вид, депресивни симптоми (Опис на депресивно настроение), симптоми на тревожност (Хопкинс Симптом Чеклист), и мерки за обща самооценка, консумация на алкохол, отношения с родителите, отношение към себе си (стабилност Розенберг на Self мащаб), социално подпомагане, и самота. Body Mass Index (BMI, kg/m2) е изчислен от посочените от респондентите мерки за височина и тегло.

За контакти:
Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail:bia.unikal@gmail.com
 

вторник, 23 октомври 2012 г.

‎3-ти брой ( 1-ва публикация ) ПОВТОРЕНИЕ

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

...
БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org
За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:

Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

Желая абонамент за бюлетин 1 и 2

1. Пушенето и хранителните разстройства

В едно проучване, повече от половината пушачи също съобщават за хранителни нарушения. Пациенти с хранителни разстройства могат да бъдат много изобретателни относно намиране на начини за отслабване, включително прекомерни упражнения и диета с ограничения, да не говорим за пушенето на цигари. Проучване в Йейл наскоро разгледа отношенията между пушенето на цигари, за контрол на теглото и симптомите на хранителното разстройство в една извадка от възрастни жени пушачи.

Mарни А. Уайт съобщава, че 107 възрастни жени пушачи (част от оригиналната извадка от 1141 мъже и жени) завършили комплекта въпросници, включително въпросникът, разглеждащ хранителното разстройство (ЕДП-Q) (Comprehensive Psychiatry 2012; 53:403). Ключови области обхващали контрола на теглото при пушачи, включително пушенето да предотврати преяждане, пушенето да предотврати последиците от преяждането и пушейки да се чувстват по-малко гладни. Жените, които използват тези мерки след това са били сравнени (на ЕДП-Q) с жени, които отричат използването на такива поведения и постигането на резултати, както и честотата на склонност към преяждане и прочистване.

Резултатите на тази извадка показват, че значителна част от възрастните жени пушачи, участващи в проучването съобщават, че пушенето на цигари контролира теглото. Повече от половината от участниците казват, че пушат повече, когато са на диета (55,1% N = 59) или пушат, за да потиснат глада (54.2% N = 58). 43% (N = 46), съобщават, че пушат повече след преяждане и 43% (N = 46) съобщават, че пушат да предотвратят преяждането. Повече от една четвърт от жените отбелязват, че пушат повече, за да предотвратят последиците от преяждането, отколкото за стимулация от никотина; това, че те се обърнали към тютюнопушенето, като средство да контролират теглото си. /Авторите предполагат, че лекарите в клиничните заведения наблюдават пациенти с хранителни разстройства и пушенето на тези пациенти, защото те може да използват пушенето като заменящо преяждането и/или като помощ да се ограничи приема на храна.

За контакти:

Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail:bia.unikal@gmail.com
6-та ЧАСТ от 3 Бр. Бюлетин ( ПОВТОРЕНИЕ )
за Засегнати от Хранителни Нарушения и Близки

При нужда от допълнителна помощ:подкрепа, съчувствие и съпричастност, моля разгледайте на сайта ни: http://www.bia-unikal.org/ Меню Консултации и при готовност за регистрация за Онлайн - Kонсултиране ни пишете на: unikaled@abv.bg

Нормалното срещу Здравословното Хранене (Продължение)

Друг път яденето – “н...
ормално” и здравословно може да бъде “всичко или нищо” начин на мислене, което е толкова характерн
о за нерегулирано хранещите се. Твърде честа и естествена тенденция е, когато се сблъскат противоположни крайности е да се мисли по отношение на “или” вместо “и”, и се скача от една до друга крайност, а не се поглежда за начина, по който да се обясни или да се намери среден път. Заради всичките години прекарани в диети и преяждане, не се обръща внимание на апетита и храненето, а тялото е лишено от питателни храни.

Въпреки че няма твърди и бързи правила за това кога хората да се хранят за самото хранене и кога да се ръководят единствено от апетита си, има начини за намиране на яснота. Започнете, като си признаете, че сте в дилема, че сте объркани за това как да се храните “нормално” и здравословно. Може да има реакции към всеки процес от двете интелектуални и емоционални нива, ако сте често дръпнати в двете посоки – към апетита или храненето – ще трябва да се борите с този проблем и отново да се спирате. Откажете се да съдите себе си или начина си на хранене, а се впуснете в опознаването на по-големите проблеми -на това как се чувствате при хранене, или се погрижете за себе си. Вземете наблюдателна, а не осъдителна, позиция на вашите смесени чувства.

Разгледайте вашата гледна точка за диета и здравословно хранене – не това, което другите ти казват, а асоциирайте собствения си опит. Направете списък на вашите вярвания за диетични храни, после още една от вашите вярвания за здравословни храни. Как те са едни и същи? Как те са различни? Къде е припокриването? Дали паметта на хранителния режим обърква храните и задейства погрешно мислене, когато се храним здравословно? В такъв случай имате остаряла гледна точка върху конкретни храни. Храната не дава смисъл. Само вие можете да направите това.

Ако имате дълга история на диета, вие ще трябва да работите усилено, за да се поставите в ново завъртане на здравословното хранене. Някои питателни храни може никога да не искате да ядете отново и това е добре. Може би няма да можете да понасяте мисълта за извара и фруктиера с плодове, но обичате зеленчуци и обожавате прясна риба. Така да бъде. Концентрирайте се върху питателни храни, които ви правят щастливи, а не върху тези, които ви напомнят за вашата диета.

Телата ни са направени да ядат “нормално” и мъдростта ни казва, че това е добра идея, в основни линии да ядете пълноценно. Въпреки това, когато започнете процеса на приключване на диетата си, може да се наложи да си поставите цел на хранене – здравословно задържано за известно време. Аз препоръчвам на клиентите си първо да направят храненето си “нормално”, преди да променят хранителния си режим към по-здравословен. Колко време ще отнеме? Обикновено от много месеци, да речем, по-голямата част на годината до няколко години. Продължителността на този процес не означава, че трябва да се изчака, за да се храните здравословно, докато сте в режим на “нормално” хранене, но че вие ще искате да си създадете “нормалните” хранителни навици, преди да добавите друг метод, често объркващ измеренията за хранене.

Към тази цел, обърнете внимание как се чувствате, когато ви се яде здравословно, включително дали все още мислите през призмата на крайно погрешната диетична призма на “добри” и “лоши” храни. Наблюдавайте себе си, говорейки за храна и правилните невалидни съобщения за себе си от себе си. Останете наясно, че спомените от вашата диета днес ще нарушат вашия опит за това как искате да се храните. Говорете с хората за техните борби с яденето, за здравето и апетита. Никога не се борете сами с хранителните проблеми, но с тяхна помощ се научете как да превърнете здравословното хранене в “нормално”.

Създайте си собствена визия за”нормално” и здравословно хранене. Отделете време за визуализиране на храненето по начин, който отговаря и на двете цели. Напомнете на себе си, че тези цели са реалистични и изпълними и че те си принадлежат. По този начин ще си създадете усещане за цялостност на вашето хранене, интеграция на двата вида – удоволствие и гордост, знаейки, че можете да използвате храната, за удоволствие за небцето си и в полза на тялото си.

понеделник, 22 октомври 2012 г.

‎5-та ЧАСТ от 3 Бр. Бюлетин ( ПОВТОРЕНИЕ )
за Засегнати от Хранителни Нарушения и Близки

При нужда от допълнителна помощ:подкрепа, съчувствие и съпричастност, моля разгледайте на сайта ни: http://www.bia-unikal.org/ Меню Консултации и при готовност за регистрация за Онлайн -Kонсултиране ни пишете на: unikaled@abv.bg

Здравословното срещу „Нормалното“ Хранене – преди и сега

“Нормално” и здравословно хранене – едно и също нещо ли значат? Ако не, как те се различават? Двете понятия съвместим
и или взаимно изключващи са? Едното по-добро ли е от другото? Въпреки, че хората може да предположат, че здравословното и “нормално” хранене са едни и същи, ТЕ НЕ СА. Целта на здравословното хранене е да се убедим, че с един прием на храна сме си набавили всички необходими вещества за организма – вдигане приема на храни с висока хранителна стойност и намаляване на приема на храни, които най-вероятно ще застрашат здравето ни. “Нормално” хранене, от друга страна, означава избор и консумация на храни в съответствие със съзнателните и интуитивни правила на апетита: 1) Яжте когато сте гладни, 2) Изберете храни, които ще отговорят на вашите потребности, 3) Яжте с осъзнаване и наслада, и 4) Спрете яденето, когато сте изцяло нахранени или доволни.

Мислете за това по този начин: Здравословното хранене учи, какво да ядем, а “нормалното” хранене учи как да ядем.

Хранителната информация на храненето е постоянно променяща се, тъй като изследователите откриват все повече и повече за ефекта на храната върху здравето и дълголетието. Например, казваха ни, че риба тон е здравословна, с ниско съдържание на мазнини, висококачествена храна, докато не дойде откритието, че може да съдържа високи нива на живак и трябва да се консумира умерено. Друг пример е как сме били обезкуражени от яденето на яйца, когато изследванията сочат увеличаване на “лошия” холестерол, но сега се оказва, че яденето на няколко яйца на седмица е полезно.

Въпреки че начина на хранене може да се промени, това как да се хранят хората е един безкраен процес. Правилата на “нормалното” хранене остават едни и същи, независимо дали ядете тофу или тирамису. Яжте, когато сте умерено гладни, когато тялото ви се нуждае от гориво, което предразполага да се наслаждавате на храната повече. Дъвчете храната старателно и нека тя стои по-дълго върху езика ви, така че вашите вкусови рецептори да свършат работата си за изпращане на сигнали към мозъка за ситост. Търсете удоволствие в храната дори и се хранете „съзнателно“. Спрете яденето, когато вече не сте гладни или когато усетите, че сте достигнали точката на удовлетворение.

Ако се опитвате да се храните, както за здраве, така и в съответствие с апетита си може да ви заболи глава. Причината, е че вие копнеете за бургер с пържени картофки, а гласчето в главата ви крещи: „О, не, всички наситени мазнини, ще запушат артериите ти, а това може да бъде дори смъртоносно“. Вие сте на път да се потопите в купа Cheerios удавяни в мляко и същия глас ви напомня, че все още не сте добавили две порции от плодове и зеленчуци според хранителната пирамида. Наистина се радвате на пълномасленото гръцко кисело мляко, но се тревожи за покачване на триглицеридите.

Ако сте ядосани за всички години, през които сте прекарали в диета, справете се с гнева си. Ако с отказа от толкова много храна сте преминали през чувството на тъга и съжаление. Ако чувствата ви са били насочени само към изготвянето на диета и сте били обсебени от мисълта да бъдете слаби- не се самонаказвате, не се чувствайте виновни. Добре, ти падна, но всичко през което премина беше необходимо, за да бъдеш слаб. Добре де, но всички ли трябва да сме такива? ...... ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО УТРЕ !!!

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

4-та ЧАСТ ( ПОВТОРЕНИЕ ) от 3 Бр. Бюлетин за Засегнати от Хранителни Нарушения и Близки

Публикация за Хранителното Разстройство: Склонност към Преяждане/Хиперфагия

При нужда от допълнителна помощ:подкрепа, съчувствие и съпричастност, моля разгледайте на сайта ни: http://www.bia-unikal.org/ Меню Консултации и при готовност за регистрация за Онлайн -Kонсултиране ни пишете на: unikaled@abv.bg

С...
ърце до сърце: Приемане на тялото
Размерът на тялото е процес на приемане

Приемането на телата ни, в тяхното разнообразие от форми и размери, е трудна задача за всеки, в тази култура. Някой или нещо, което винаги ни напомня, че нашите тела не са мярка. Ние трябва да се противопоставим, да не се поддаваме на културното съобщение, че те са неприемливи, по скоро започнете процес на приемане на телата си, тъй като те са нашият собствен храм. Приемането на телата ни не е нещо, което се случва през нощта, само защото искаме да бъде така. Първата стъпка в този процес е да се каже, че сте готови да приемете тялото си, точно както е днес. След това съзнателно избираме хора, ситуации и действия, които подкрепят това решение.

Слабостта като предпочитание на нашата култура е произволно

Ако търсите най-предпочитаните видове тела през вековете, ще забележите, че предпочитанията на културата се променят периодично. Най-важното нещо, което трябва да запомните е, че тези предпочитания са произволни, което означава, че са били определени от капризите на модните дизайнери и от икономиката на здравеопазването и застрахователния сектор. Те нямат нищо общо с стойността ви в света. Винаги е имало дебели хора, тънки хора, хората винаги са били различни. Предпочитание за определен размер и форма на телата ни, не е свързано с реалното качество на живота ни.

Позитивни утвърждения (които да си повтаряте ежедневно):

• Тялото ми е живо движещо се чудо.
• Аз съм отражение на вътрешната и външната красота.
• Тялото ми е с идеалният размер за мен точно сега.
• Живея съвършен живот за мен точно сега.

Извадките са адаптирани от книгата Live Big (Gürze Books, 2008),

сряда, 17 октомври 2012 г.

3 ЧАСТ от 3 Бр. Бюлетин (  ПОВТОРЕНИЕ )
 за Засегнати от Хранителни Нарушения и Близки

Публикация за Хранителното Разстройство: Склонност към Преяждане/Хиперфагия

Склонноста към преяждане е психично разстройство с червен флаг за медицински съвместно с разпространението на психологически усложнения,включително, но не ограничени до клинична депресия, пост-травматично стресово разстройство, разстройство с дефицит...
на вниманието и други сериозни психични заболявания. Тъй като това е сериозно псих
ическо заболяване, честата ‚рецепта“- да се мине на диета не само не помага, и е крайно неефективна мярка, но и води до засилване на симптомите на заболяването- то увеличаване броят на периодите на преяждане поради недостиг или ограничен прием на храна.Това е заболяване, което изисква интензивно мултидисциплинарно лечение, включително, но не се ограничават до пълен медицински преглед и психологическа оценка, психотерапия, управление на храненето.
В допълнение, друга често срещана част от погрешната информация, която задвижва пациент да гуляй е, е общоприетото мнение в нашата култура, че хора, които са по-тежки консумират повече, отколкото останалата част от нас, и че ядат прекалено много. Това, разбира се, изпраща съобщение до тези пациенти с Хиперфагия да ядат по-малко, отколкото останалите хора. Това, което ние сме дошли да се разбере, е, че всяко тяло е различно, и загубата на тегло не винаги е свързано с това на прием на по-ниско ниво на калории. Има все повече и повече научни изследвания става достъпна за нас, за да ни помогнат да разберем как и защо това може да бъде случаят. Така, в резултат на добро лечение едно лице с Хиперфагия влиза в период на стабилно възстановяване, с общо подобрено настроение, перспективи, функциониране и без гуляй периоди или прекомерно хранене, и това новооткрито състояние на възстановяване не е свързано със загуба на тегло.Така че, когато един добронамерен човек казва хората с хиперфагия (които може да бъдат с по-голям размер), че те трябва да ядат по-малко, тъй като те ядат прекалено много, и че яденето по-малко ще ги направи по-тънки и по-здрави, това не е така (както науката и множеството изследвания доказват) и завършва с прекомерно хранене, което не е полезно за пациентите! В допълнение към смущаващите емоционални последствия, пациентите с Хиперфагия се характеризират и с още по-сериозни медицински последствия не само крайно опасни за тялото но и потенциялен летален изход.
Медицинските последици могат да включват (увреждане на сърцето и сърдечно-съдовата система, намалена костна маса, повишен риск от камъни в жлъчката, физическа слабост, депресия и импулсивност) може в действителност да бъде по-сериозни и животозастрашаващи от последиците от “трайното или хронично затлъстяване“, което е доказано в научни изследвания на запад. Война със затлъстяването може да бъде също толкова или дори повече считана за заклеймяване на теглото тъй като е за грижа за здравето. Но освен това, войната на затлъстяването води до подхранване на Диагнозите на Хиперфагия или Склонност към Преяждане. Как може да се счита това за здравословно?

Copyright © 2012 от Уенди Оливър Pyatt, MD
При нужда от допълнителна помощ:подкрепа, съчувствие и съпричастност, моля разгледайте на сайта ни: http://www.bia-unikal.org/ Меню Консултации и при готовност за регистрация за Онлайн -Kонсултиране ни пишете на: unikaled@abv.bg
 

2 Част (ПОВТОРЕНИЕ)

На Публикация за Хранителното Нарушение: Склонност към Преяждане

3 Бр. на Безплатен Бюлетин 
за Засегнати от Хранителни Нарушения (ХН) и Близките им 
издаван от Асоциация УНИКАЛ: http://www.bia-unikal.org

Нека започнем с някои факти. Според DSM-IV склонност към преяждане разстройство,

Се характеризира с няколко поведенчески и емоционални признаци:• Повтарящи се епизоди на склонност към преяждане, възникнали най-малко два пъти седмично в продължение на шест месеца
 • Яденето на по-голямо количество храна, отколкото нормално по време на кратък период от време ( например в двучасов период)
• Липса на контрол над храната по време на по време на гуляй епизод (напр. усещане да не може да спре да яде или да контролира какво и колко много  се яде)
Епизоди склонност към преяждане, са свързани с три или повече от следните неща:

• Хранене, докато се изпита чувство за неудобна пълнота
• Яденето на големи количества храна, когато липсва физически глад
• Хранене, много по-бързо от нормалното
• Хранене сам, поради притеснение от това колко се изяжда
• Чувство на отвращение, депресираност или виновност след преяждането
В допълнение:

• Подчертан дистрес по отношение на склонността към преяждане също присъства
• Склонност към преяждане не е свързана с редовната употреба на неподходящи компенсаторни поведение (като прочистване, прекомерни упражнения и т.н.) и не не се наблюдава по време на булимия нервоза или анорексия нервоза.

*Ако сте студенти/млади специалисти, посредством дистанционните ни курсове, бихте могли да получите сертификат за „ХН Консултант“ и/или „Актовно слушане за Краткосрочна Терапия“ чрез записване на : bia.unikal@gmail.com повече информация- в ОБУЧЕНИЯ на: www.bia-unikal.org


вторник, 16 октомври 2012 г.


1 Публикация (ПОВТОРЕНИЕ)

3 Бр. на Безплатен Бюлетин за Засегнати от Хранителни Нарушения (ХН) и Близките им издаван от Асоциация УНИКАЛ: http://www.bia-unikal.org

За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:
Желая абонамент за бюлетин 1 (За Засегнати от Хн и Близките им)или
Желая абонамент за бюлетин 2 или (За Специалисти и Студенти)
Желая абонамент за бюлетин 1 и 2

1 Част 

Ефективно адресиране на Хранителното Разстройство: Склонност към Преяждане или Хиперфагия и на опасностите от циклите в теглото
От Wendy Oliver-Pyatt, MD, FAED, CEDS

Нека да дефинираме конфликта пред който сме изправени. Нашата култура поставя значителна важност  на външността ни и ни изпитваме натиска да бъдем неестествено слаби.

Ниска телесна мазнина се отъждествява с "подходяща", който по някакъв начин е вързани с "по-добра" или може би "по-достойна" или повече "под контрол". Общество ни казва, че диета
(Дефинирана като ограничавана на калоричен прием, и игнориране на вътрешните сигнали) е на път да бъде погрешно изопачена като „по-здравословният начин“. В действителност, в нашата култура, гладът е се приема за нещо отрицателно; ние плащаме пари за лекарства, за да потискат апетита ни! Ние сме бомбардирани с храни ние не знаем какво да правим с нея. Линията на магазин за хранителни стоки казва всичко. От дясно има Кола, Спрайт,  бонбони и отляво са „промитите или с премахнати недостатъци и изтънени изкуствено с методите на съвременната фотография модели с фалшиви тела и усмивки, които се взират в нас, оставяйки у нас чувство на неадекватност и срам.Така че ние минаваме на диета и ограничаване. И нашите намерения са добри, защото ние вярваме, че ще бъда по-щастливи и по-достойни. Но тъй като майка ми ми каза веднъж: "Уенди, пътят към ада е постлан с добри намерения "."Войната" по въпросите на затлъстяването е една от тези ситуации, когато идеята, че по пътя към ада е постлан с добри намерения, идва на ум. Пациентите със склонността към преяждане разстройство да живеят в една култура, която ги е срам ако те са сред 70% от  пациенти, които са етикетирани като наднормено тегло или затлъстяване. И атака по-големият размер на човек в нашето общество поставя огромен натиск върху тези, които се случи да бъдат по-големи, към диетата им о ограничаването на техният калоричен прием. 

*ГОРЕЩО Само от Асоциация УНИКАЛА бихте могли да Получите Практични и Детайлни Насоки за Родители и Грешещи се за Засегнати от Хранителни Нарушения 

Както и да получите практични обучителни насоки за работата си с пациенти/клиенти засегнати от хранителни нарушения, поръчайте Американските Обучителни Ръководства за 1.Медицински/Здравни Специалисти, 2. за Психолози/Социални Работници и Административен училищен персонал или 3. за Диетолози, Треньори и Инструктори- в РЪКОВОДСТВА за ХН на сайта ни: www.bia-unikal.org 

четвъртък, 11 октомври 2012 г.3-ти брой ( 5-та публикация )

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.
БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org

За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

 

 Относно:

 Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

 Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

 Желая абонамент за бюлетин 1 и 2                         

 
Шест преходни събития

Отбелязва се, че тъй като това изследване включва малък брой пациенти и използван ретроспективен дизайн, констатациите трябва да бъдат проверени с бъдещите изследвания и по-големи извадки от теми. Независимо от това, заключенията на авторите са интересни. Шест теми са били идентифицирани като преходни събития от семейния живот, които предхождат появата на проблеми с храненето: (1) преходи в училище, (2) смърт на член на семейството, (3) промени в отношенията (4) домашни и работни ситуации, (5) заболяване/хоспитализация, и (6) сексуално насилие или кръвосмешение.

Изследователите открили, че преходните събития в жизнения цикъл на семейния живот, следвани от липсата на необходимата подкрепа по време на прехода, може да предизвикат появата на проблеми с храненето. Тази липса на подкрепа в моменти на стрес е особено важна в еволюцията на хранителното разстройство и авторите предполагат, че бъдещите изследвания може да доведат до интервенции, за да помогнат на семейството и пациента за намаляване на стреса от тези преходни периоди. Подпомаганите родители станали устойчиви на стресови фактори и се счита, че може би това е по-важно, отколкото да се опитват да се решат или да се определят индивидуалните проблеми, според д-р Berge и колеги.

http://www.eatingdisordersreview.com/nl/nl_edr_23_4_10.html

Модели на хранене: насоки и подсказки в мозъка

Постигане на напредък спрямо евентуален биомаркер за тенденции в теглото.

 Различията в мозъчните пътища, могат да помогнат да се обясни защо в един човек се развива анорексия нервоза (AN), а  друг става с наднормено тегло. С помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI), д-р Гидо Франк и колеги в университета на Колорадо, Aurora, установяват, че  връзките -свързани с чувтвото за получаване на награда в мозъка са чувствителни при анорексични жени и безчувствени при жени със затлъстяване. fMRI измерва мозъчната дейност чрез откриване на промени в оксигенация(приемането на кислород) и потока на кръвта, които се случват в отговор на невронната активност. Когато зоната на мозъка е по-активна, тя изразходва повече кислород, за да отговори на това търсене и повече кръвни потоци на активната област може да се измерват с fMRI сканирания.


Д-р Франк и колеги изследвали 21 пациенти с ограничаване на типа (средна възраст: 22 години), 19 пациенти със затлъстяване (средна възраст: 27 години) и 23 здрави жени за контрол (средна възраст: 24 години) с магнитен резонанс и задачи на Невропсихофармакологията 2012; May 2. doi:10.1038/nnp.2012. Участниците трябвало визуално обусловено да свързват определени форми със сладкък или не-сладък разтвор, а след това получили в решение вкуса на разтвора, които са очаквали или не.

Дейността в окипитофронталната кора е открита и използвана, за да се разграничат трите групи. Мозъчните връзки на чувството за награда са по-отзивчиви на хранителни стимули при жените с анорексия нервоза и по-малко при жени със затлъстяване. Авторите установили, че по време на сесиите с магнитен резонанс, неочаквано сладкото на вкус решение довежда до увеличаване на невронната активност на системите за възнаграждениепри пациентите с AN и до намаляване активирането и при хората с наднормено тегло и контролната група. При проучвания върху животни, ограничаването на храната и загубата на тегло се свързва с по-голям свързаност с допамина в мозъка. Въпреки, че механизмите за асоцииране още не са известни, авторите усещат отговора в тези мозъчни модели на възнаграцданеието, които могат да се превърнат в биомаркери на теглото за съответната държава. Резултатите също така показват, че яденето е свързано с поведенито на допаминовите пътища на мозъка, участващи в зависимостите.

За контакти:
 Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail:bia.unikal@gmail.com

 

3-ти брой ( 4-та публикация )

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

 Относно:

 Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

 Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

 Желая абонамент за бюлетин 1 и 2 
    
1.    Промяна в живота може да предизвика нарушения в храненето
Дори малки промени, съчетани с липсата на подкрепа, може да предизвикат нарушения в хранителното поведение
Травматични събития в живота, като например промени в отношенията, загуба на любим човек или сексуално насилие, може да предизвика нарушения в хранителното поведение, според резултатите от малко проучване на 26 жени и 1 мъж на възраст от 17 до 64 години (медийна възраст: 27 години). Както д-р Jérica М. Berge и колегите му от Университета на Минесота наскоро съобщиха, (J Clin Nurs 2012 г.; 21:1355), дори и малка промяна, като преместването в нов дом или записване в ново училище, може да доведе до анорексия нервоза (AN) или булимия нервоза (BN).
Пациентите в ретроспективно проучване са били подложени на лечение за хранителното разстройство от 10 месеца до 18 години. Девет имали АН, един комбинация от БН и АН, 3 имали БН, и другите 14 участници били с хранителни разстройства, които не отговарят на диагностичните критерии за едно специфично хранително разстройство. Участниците били проучени с полуструктурирани интервюта.
           
За контакти:
E-mail:bia.unikal@gmail.com
         

вторник, 9 октомври 2012 г.


3-ти брой ( 3-та публикация )

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.
БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org

За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

  Относно:

 Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

 Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

 Желая абонамент за бюлетин 1 и 2
3.      Жените са изложени на по-висок риск
Изследователите открили, че субклиничните групи от хора с различни комбинации от хранителни симптоми на разстройство показат различна възраст и свързаните с пола тенденции. Например, жените са със значително по-висок риск на поведения на прочистване, отколкото са мъжете. Разпространението на склонност към преяждане като компенсаторно поведение при жените и като компенсаторно поведение при мъжете постепенно намалява с прехода от юношество към младежка възраст.
     Прочистването се очертава като най-сериозен вид компенсаторно поведение, в сравнение с другите компенсаторни поведения (като приемане на лаксативи, диуретици, слабитителни, клизми или прекомерно спортуване). Лица, които се прочистват, най-вече с помощта на само-предизвикано повръщане, имат значително по-високи нива на вид недоволство, тревожни и депресивни симптоми, пият по-големи количества алкохол и са по-нестабилни и по-самотни от другите участници. Както за мъжете, така и жените, разпространението на компенсаторното поведение нараства започвайки от 14-годишна възраст , 16 до 23 години и над тази възраст. Въпреки това, за склонността към преяждане, значителен спад има само при жените, чиято склонност към преяждане е намаляла по-забележимо с течение на времето, отколкото при мъжете.
Авторите заключават в доклада, че значителна част от тийнейджърите прекаляват с храненето и използват неподходящи методи за контрол на телесното тегло. Тъй като те са на прехода към младежка възраст, рискът намалява до известна степен. Според авторите, ранните превантивни интервенции може потенциално да намалят вероятността, че неподходящото поведение ще прогресира до пълно-прагови хранителни разстройства.
За контакти:
E-mail: bia.unikal@gmail.com
      

3-ти брой ( 2-ра публикация )

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ
8-ми Октомври 2012г.

БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org
За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

Относно:

Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ
(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

 Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

Желая абонамент за бюлетин 1 и 2  
 
1.      ХННИ : Включваща всичко-Диагноза?
ХННИ-Хранителни Нарушения Ненспецифицирани Иначе - това е 4-та категория Хранителни Разстойства освен познатите ни, Анорексия и Булимия и 3-та все-още слабо позната у нас категория Склонност към Преяждане или Хиперфагия.
Онези, които повръщат са изложени на най-голям риск.
Склонността към преяждане, последвано от компенсаторно поведение, предизвикващо повръщане и употребата на лаксативи и диуретици, осигурява най-честите симптоми на пълно или неотговарящо на всички критерии хранително разстройство. Такова поведение, със или без склонност към преяждане, формира основа за диагностика на хранителните разстройства, които не са специфицирани по друг начин ХННИ (EDNOS).
Според д-р Dawit Shawel Abebe и колеги на норвежката социална организация за научни изследвания, се превърна в широка категория, идентифицирана като EDNOS за улов на всички некласифицирани категории, и трябва да бъде по-добре дефинирана. Това означава, че бъдещите диагностични категории в DSM-5 може да се наложи да бъдат по-добре дефинирани, за да отразяват комбинации от склонност към преяждане с компенсаторно поведение, независимо дали те включват прочистване или не. Според изследователите, тези които повръщат са изложени на особен риск. Д-р Абебе и колеги събраха данни от норвежкото национално представително изследване "Млад в Норвегия", което изследва лица от 14 до 34 годишна възраст и е проведено в четири времеви точки: 1992, 1994, 1999 и 2005 (BMC Обществено здраве 2012 г.; 12:32). Изследването е проведено в 67 представителни училища в Норвегия и семплирани хиляди студенти на възраст от 12 до 20 години, със степен 7 до 12. На всеки от 4-те времеви точки, студенти, които са се повлияли по-рано са поканени да участват още веднъж в проучването, и 67% от общото ниво на отговор е записан.
Във всяка точка, студентите завършили доклада с въпросници, които са разгледани като склонност към преяждане и компенсаторно поведение (страдащи от булимия, разследващи тест, Единбург, или ухапване), хранителни проблеми (BITE тест и Хранене Отношение Test12), удовлетвореност от външния вид, депресивни симптоми (Опис на депресивно настроение), симптоми на тревожност (Хопкинс Симптом Чеклист), и мерки за обща самооценка, консумация на алкохол, отношения с родителите, отношение към себе си (стабилност Розенберг на Self мащаб), социално подпомагане, и самота. Body Mass Index (BMI, kg/m2) е изчислен от посочените от респондентите мерки за височина и тегло.
           
За контакти:
 Web-Site: www.bia-unikal.org
E-mail: bia.unikal@gmail.com
           

понеделник, 8 октомври 2012 г.


3-ти брой ( 1-ва публикация )

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

8-ми Октомври 2012г.
БЮЛЕТИН издаван от Асоциация УНИКАЛ www.bia-unikal.org

За да се абонирате за безплатните ни Бюлетини и да ги получавате директно на вашиаят и-мейл, моля пишете ни на: unikaled@abv.bg

 Относно:

 Желая абонамент за бюлетин 1 или: ЗАСЕГНАТИ ОТ ХН И БЛИЗКИ ИМ

(Родители, Роднини и Приятели) *ХН-Хранителни Нарушения

 Желая абонамент за бюлетин 2 или БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН ЗА: СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ

 Желая абонамент за бюлетин 1 и 2                         


1.     Пушенето и хранителните разстройства

В едно проучване, повече от половината пушачи също съобщават за хранителни нарушения. Пациенти с хранителни разстройства могат да бъдат много изобретателни относно намиране на начини за отслабване, включително прекомерни упражнения и диета с ограничения, да не говорим за пушенето на цигари. Проучване в Йейл наскоро разгледа отношенията между пушенето на цигари, за контрол на теглото и симптомите на хранителното разстройство в една извадка от възрастни жени пушачи.

Mарни А. Уайт съобщава, че 107 възрастни жени пушачи (част от оригиналната извадка от 1141 мъже и жени) завършили комплекта въпросници, включително въпросникът, разглеждащ хранителното разстройство (ЕДП-Q) (Comprehensive Psychiatry 2012; 53:403). Ключови области обхващали контрола на теглото при пушачи, включително пушенето да предотврати преяждане, пушенето да предотврати последиците от преяждането и пушейки да се чувстват по-малко гладни. Жените, които използват тези мерки след това са били сравнени (на ЕДП-Q) с жени, които отричат използването на такива поведения и постигането на резултати, както и честотата на склонност към преяждане и прочистване.
Резултатите на тази извадка показват, че значителна част от възрастните жени пушачи, участващи в проучването съобщават, че пушенето на цигари контролира теглото. Повече от половината от участниците казват, че пушат повече, когато са на диета (55,1% N = 59) или пушат, за да потиснат глада (54.2% N = 58). 43% (N = 46), съобщават, че пушат повече след преяждане и 43% (N = 46) съобщават, че пушат да предотвратят преяждането. Повече от една четвърт от жените отбелязват, че пушат повече, за да предотвратят последиците от преяждането, отколкото за стимулация от никотина; това, че те се обърнали към тютюнопушенето, като средство да контролират теглото си. /Авторите предполагат, че лекарите в клиничните заведения наблюдават пациенти с хранителни разстройства и пушенето на тези пациенти, защото те може да използват пушенето като заменящо преяждането и/или като помощ да се ограничи приема на храна.


За контакти:
Web-Site: www.bia-unikal.org
Blog: http://hranitelni-narushenia.blogspot.com/
E-mail: bia.unikal@gmail.com