събота, 5 юли 2014 г.

Платени стажове за студенти

ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ по Психология, Социлни дейности /Социален Менъджмънт, Здравен Менъджмънт, Здравни Грижи, Обществено Здраве, Инспектори  и сходни специалности
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛe регистриран работодател-Сдружение с Нестопанска Цел в проекта Студентски Практики на Управление  Човешки Ресурси финансиран от Европейски Социален Фонд.
 Стажантите получават Стипендия от 480 лв. за периода на практиката си
по Проект “Студентски Практики“ - 240 часови Стажове чрез Он-Лайн форма на обучение и консултиране (чрез моредрни виртуални методи и Скайп-видео разговори). За информация, кликнете върху линка: http://bia-unikal.org/?p=2863  където е нужно да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта:http://praktiki.mon.bg/sp/ и кандидатствайте за позицията на:
СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ”  ЗА: ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения) от 1 Септември 2014  
  
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа сразлични възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране, Подкрепа и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според  нуждите на засегнатите от хранителни нарушения- Анорексия, Булимия, Неконтролирано Преяждане, както и обучение за консултиране на родители/близки на засегнати от ХН.

петък, 4 юли 2014 г.

ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ по Маркетинг, Менъжмънт, Реклама, Администрация и Управление, Приложна Психология, Социален и Здравен Менъджмънт, Връзки с Обществеността, Управление на Здравни Грижи / Обществено Здраве, Туризъм  и други сходни специалности - Стипендия от 480 лв.

Сдружение УНИКАЛ или т.нар. Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛ e регистриран работодател-Сдружение с Нестопанска Цел в проекта Студентски Практики на Управление  Човешки Ресурси финансиран от Европейски Социален Фонд.
Практиката е по Проект “Студентски Практики“ - 240 часови Стажове чрез Он-Лайн форма на обучение и консултиране (чрез модерни виртуални методи и Скайп-видео разговори). За да кандистаствате 1-во е нужно да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро-до 3 месеца от Защита/Държавен Изпит. Следвайте инструкциите на сайта:http://praktiki.mon.bg/sp/ и кандидатствайте за позицията на:
СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ”  ЗА:  Маркетинг сътрудници Асоциация УНИКАЛ от 21 Юли 2014  
Практиката накратко включва:
1              Рекламиране на Асоциация Уникал     популяризиране на кампанията на Асоциация Уникал чрез социалните мрежи - facebook, google+, twitter, skype както и и рекламиране на уеб страницата на Асоциация Уникал bia-unikal.org            достигане на полезна иформация до по-широк кръг от хора
2              Разпространение на мисията и идеите на Асоциация Уникал                предлагане на актуална, професионална информация, и превенция както за професионалисти от психологически, педагогически, медицински, социални и сходни сектори, така и за страдащите от хранителни нарушения, за близките им, както и за всички засегнати от мании за: диети, слабост, перфектна фигура, ниско тегло или нереалистични социални стандарти съсредоточени изключително върху външната физическа красота, както и последствията им: нереален телесен имидж, лоша себе-оценка, ниско самочувствие и липса на самоувереност.         

3              Поставяне на седмични писмени задачи; Използване на он-лайн библиотека от разнообразни материали, свързани с маркетингови похвати и трикове за реклама.