събота, 26 април 2014 г.


МАЙСКИ И ЛЕТНИ ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ  от следните и не само катедри :

Медицина, Здравен мениджмънт, Обществено Здраве, Здравни Грижи, Психология  и сходни специалности
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ e регистриран работодател, като Сдружение с Нестопанска Цел в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ- С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешки Ресурси 2007-2013“ съ-финансиран от Европейски Социален Фонд, чрез който Студентите- Стажанти получават Стипендия от 480 лв. освен практиката си в сферата на хранителни нарушения и Сертификати от МОН.
За да кандидатствате кнете клидиректно на сайта на МОН: http://praktiki.mon.bg/sp/ където е нужно да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта: 1.Създайте си Студентски Профил  и 2.Кандидатствайте за позицията на:
СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ”:  ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения)от 9.05 или 23.06
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения: Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.

Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

събота, 12 април 2014 г.


МАЙСКИ И ЛЕТНИ ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ  от следните и не само катедри :
Медицина, Здравен мениджмънт, Обществено Здраве, Здравни Грижи, Психология,  и сходни специалности

Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ e регистриран работодател, като Сдружение с Нестопанска Цел в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ- С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешки Ресурси 2007-2013“ съ-финансиран от Европейски Социален Фонд, чрез който Студентите- Стажанти получават Стипендия от 480 лв. освен практиката си в сферата на хранителни нарушения и Сертификати от МОН.
За да кандидатствате кнете клидиректно на сайта на МОН: http://praktiki.mon.bg/sp/ където е нужно да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта: 1.Създайте си Студентски Профил  и 2.Кандидатствайте за позицията на:

СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ”:  ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения)от 9.05 или 23.06
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.

Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

 

петък, 11 април 2014 г.


 


ПЛАТЕНИ МАЙСКИ И ЛЕТНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ по Психология, Социален Мениджмънт, Социални:  Дейности и Педагогика и сходни специалности
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ  e регистриран работодател-СНЦ в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ на Управление Човешки Ресурси и съфинансиран от Европейски Социален Фонд: Стажантите получавате Стипендия от 480 лв.

 За Студенти от всички университети в България ,“Студентски Практики“ са 240 часови Стажове чрез Он-Лайн форма на обучение и виртуално консултиране (чрез Скайп-видео разговори).
 За повече информация, кликнете върху линка: http://bia-unikal.org/?p=2863

 Задължително е да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта:  http://praktiki.mon.bg/sp/  и кандидатствайте за позицията на: СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ” за ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения) от 9.05.2014 или от 23.06.2014
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.
Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

неделя, 6 април 2014 г.ПЛАТЕНИ МАЙСКИ И ЛЕТНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ по Психология, Здравен Мениджмънт,  Социален Мениджмънт, Социални:  Дейности и Педагогика и сходни специалности
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ  e регистриран работодател-СНЦ в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ на Управление Човешки Ресурси и съфинансиран от Европейски Социален Фонд: Стажантите получавате Стипендия от 480 лв.

 За Студенти от всички университети в България ,“Студентски Практики“ са 240 часови Стажове чрез Он-Лайн форма на обучение и виртуално консултиране (чрез Скайп-видео разговори).
За повече информация, кликнете върху линка: http://bia-unikal.org/?p=2863

 Задължително е да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта:  http://praktiki.mon.bg/sp/  и кандидатствайте за позицията на: СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ” за ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения) от 9.05.2014 или от 23.06.2014
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.

Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

събота, 5 април 2014 г.


МАЙСКИ И ЛЕТНИ ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ  от следните и не само катедри :
Медицина, Здравен мениджмънт, Обществено Здраве, Здравни Грижи, Психология,  и сходни специалности

Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ e регистриран работодател, като Сдружение с Нестопанска Цел в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ- С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешки Ресурси 2007-2013“ съ-финансиран от Европейски Социален Фонд, чрез който Студентите- Стажанти получават Стипендия от 480 лв. освен практиката си в сферата на хранителни нарушения и Сертификати от МОН.
За да кандидатствате кнете клидиректно на сайта на МОН: http://praktiki.mon.bg/sp/ където е нужно да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта: 1.Създайте си Студентски Профил  и 2.Кандидатствайте за позицията на:

СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ”:  ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения)от 9.05 или 23.06

Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.

Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

 

петък, 4 април 2014 г.


 
ПЛАТЕНИ МАЙСКИ И ЛЕТНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ по Психология, Здравен Мениджмънт,  Социален Мениджмънт, Социални:  Дейности и Педагогика и сходни специалности
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ  e регистриран работодател-СНЦ в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ на Управление Човешки Ресурси и съфинансиран от Европейски Социален Фонд: Стажантите получавате Стипендия от 480 лв.

 За Студенти от всички университети в България ,“Студентски Практики“ са 240 часови Стажове чрез Он-Лайн форма на обучение и виртуално консултиране (чрез Скайп-видео разговори).
За повече информация, кликнете върху линка: http://bia-unikal.org/?p=2863

 Задължително е да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта:  http://praktiki.mon.bg/sp/  и кандидатствайте за позицията на: СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ” за ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения) от 9.05.2014 или от 23.06.2014
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.

Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

четвъртък, 3 април 2014 г.МАЙСКИ И ЛЕТНИ ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ  от следните и не само катедри :

Психология, Медицина, Социален мениджмънт, Обществено Здраве, Здравен Мениджмънт , Здравни Грижи и сходни специалности
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения - Асоциация УНИКАЛ e регистриран работодател, като Сдружение с Нестопанска Цел в проекта СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ- С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешки Ресурси 2007-2013“ съ-финансиран от Европейски Социален Фонд, чрез който Студентите- Стажанти получават Стипендия от 480 лв. освен практиката си в сферата на хранителни нарушения и Сертификати от МОН.
За да кандидатствате кнете клидиректно на сайта на МОН: http://praktiki.mon.bg/sp/ където е нужно да се регистрирате, като Студент, или ако сте завършили наскоро. Следвайте инструкциите на сайта: 1.Създайте си Студентски Профил  и 2.Кандидатствайте за позицията на:

СДРУЖЕНИЕ “УНИКАЛ”:  ХН Консултант-Стажант (при Хранителни Нарушения)от 9.05 или 23.06
Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и  във виртуални методи на консултиране. Включени са Скайп Консултиране под формата на Линия за Информиране и Консултиране, Обучение и Практика - в ролеви формат и с реални индивиди, в Ръководене на Отворени Групи за Подкрепа и на Групи за Психо-Обучение според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-Анорексия, Булимия, Системно Преяждане и Превенция при нарушено хранене.

Моля, желаещите да кандидатстват директно на сайта на: http://praktiki.mon.bg/sp/

On-Line Обучение за ХН Консултант 
On-Line Обучение за ХН Консултант 

Хранителни Нарушения/ХН:
                    Анорексия, Булимия, Хиперфагия/Системно Преяждане

С начало от 1 до 10 Април 2014/ Последни записвания до 7 Април

Ако сте студенти или завършили образование в психологична, медицинска, социална или педагогическа сфера и Хранителните Разстройства ви привличат за работа в професионалната ви кариера; или ако самите вие или ваш близък е преминал през борба с Хранително Разстройство и / или искате да помагате на другите засегнати от ХН по пътят им на възстановяване и лечение ТОВА ОБУЧЕНИЕ Е ЗА ВАС!

Обучението е във дистанционна форма / в удобни дни и часове за вас /
с продължителност от 4 месеца, като се издават Сертификати на успешно преминалите всички модули на обучението.
Това Базисно Обучение ви дава възможност за участие във всички следващи специализирани обучения, които ще бъдат предлагани от Асоциация УНИКАЛ за трупане на опит в консултирането и работата както със засегнати от Хранителни Нарушения така и с родители, както и за други професионални възможности.

Стойността на цялото обучение е 200 лв. (Обучението се предлага и по индивидуален план/несъобразен с другите курсисти: в ускорен или в по-бавен вариант, според предпочитанията)

Побързайте със записването-изпратете ни имейл с вашата готовност на: bia.unikal@gmail.com
ДО 7-ми Април, след което ще ви изпратим Бланка за Регистрация и Плащане! Очакваме ви!!!