вторник, 25 октомври 2011 г.

ФАКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ

 ФАКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Нарушенията в храненето са широко разпространени и разрушителни
 •  Нарушенията в храненето причиняват неизмерими страдания на хората и техните семейства.
 • Хранителните нарушения са достигнали епидемични нива в Америка и Европа:
  •  Седем до десет милиона жени
  • Един милион мъже
All segments of society are affected: Men and women, young and old, rich and poor, all ethnicities, all socio-economic levels. Всички сегменти на обществото са засегнати: мъже и жени, млади и стари, богати и бедни, всички етноси, всички социално-икономически нива.
* ANAD Ten Year Study
* ANAD годишно
проучване

 Начало на Хранителните Нарушения:

 • * 86% доклад за появата на заболяванията от 20-годишна възраст *
 • 10% съобщават за появата на 10 години или по-млади
 • 33% доклад за появата на възраст между 11-15 годишна възраст
 • 43% доклад за появата на възраст между 16-20 годишна възраст

 Продължителност на Хранителните Нарушения / смъртност:

 • * 77% посочват продължителност 1-15 години *
 • 30% продължителност от една до пет години
 • 31% продължителност от шест до десет години
 • 16% доклад продължителнст от единадесет до петнадесет години
 • Смята се, че шест на сто от тежките случаи завършват със смъртност
 • Само 50% заявяват че са излекувани